STATUS stavební a.s.

Adresa sídla: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487
Datová schránka:
Status stavební a.s. IDS: i9zsmma

E-mailová adresa pro doručení el. faktur je bunatova@status.cz. Dodavatelům zasílajícím faktury na jiné e-maily nemůžeme garantovat jejich zaúčtování a proplacení.Předseda představenstva – Kubů František

Místopředseda představenstva – ing. Karel Hájek

Člen představenstva- Jiří Kos


STATUS stavební a.s.

Divize Humpolec
Nádražní 998, 396 24 Humpolec

tel: 565 532 305
e-mail: info@status.cz

Ředitel divize - Kubů František
tel.: 777 755 203, e-mail: kubu@status.cz

Vedoucí střediska HSV 101 – Ing. Javůrek Tomáš
tel: 775 850 937, e-mail: javurek@status.cz

Vedoucí střediska HSV 102 - Plášil Vilém
tel.: 777 755 232, email: vilem.plasil@status.cz

Vedoucí ekonomického oddělení – Ing. Petr Hovorka
tel: 777 755 461, e-mail: hovorka@status.cz

Příprava stř.101 - Ing. Klečanská Lenka
tel.: 777 358 891, e-mail: klecanska@status.cz


STATUS stavební a.s.

Divize Pelhřimov
Skrýšovská 628, 393 01 Pelhřimov

tel: 565 323 358 / 777 755 213
e-mail: info@status.cz

Ředitel divize -  Ing. Hájek Karel
tel.: 777 755 217, e-mail: hajek@status.cz

Vedoucí HSV stř.220 – Tůma Josef   
Tel: 775 755 156, e-mail: tuma@status.cz

Stavbyvedoucí stř.203 - Ing. Martin Trefil
tel.: 724 031 458, e-mail: trefil@status.cz

Příprava stř.214 - Podařil Marcel
tel.: 778 529 243, e-mail: podaril@status.cz

Vedoucí PSV vodotopo stř. 206 - ing. Blažek Pavel
tel.: 777 755 230, e-mail: blazek@status.cz

Vedoucí PSV klempíři pokrývači truhláři stř. 211+207 - Procházka Tomáš
tel.: 775 879 948, e-mail: prochazka@status.cz

Doprava MAN - Pech Petr
tel.: 775 755 157


STATUS stavební a.s.

Divize Pacov
Na Blatech 825, 395 01 Pacov

tel: 775 850 917
e-mail: info@status.cz

Vedoucí HSV stř.301 – Ing. Kříž Miroslav
tel.: 777 755 209, e-mail: kriz@status.cz

Příprava stř.301 -  ing. Přibyl Jan
tel.: 777 755 211, e-mail: pribyl@status.cz

Vedoucí HSV stř.302 - Kos Jiří
tel.: 777 755 204, e-mail: kos@status.cz

Příprava stř.302 - Hřeben Vladimír
tel.: 777 728 308, e-mail: hreben@status.cz

Mechanizace, doprava, zámečnictví stř.309 – Macko Bohuslav
tel.: 777 755 231, e-mail: macko@status.cz

Truhlárna stř.311 – Vetešník Josef
tel.: 777 755 212, e-mail: vetesnik@status.cz

Půjčovna stř.310 – Červenka Pavel
tel.: 775 850 921, e-mail: cervenka@status.cz


Projekce

Projekce Pacov stř.307 - ing. Chýle Václav
tel.: 777 755 234, e-mail: chyle@status.cz

Projekce Pacov stř.314 - ing. Jirák Ladislav
tel.: 724 170 967, e-mail: jirak@status.cz


 STATUS Holding a.s.

www.status-holding.cz


Pro plynule fungující fakturaci posílejte vaše na: bunatova@status.cz