Historie firmy v kostce

Společnost STATUS stavební a.s. vznikla v roce 1992 privatizací podniku OSP v Pelhřimově. V roce 1995 se stala majoritní dceřinou společností akciové společnosti METROSTAV a.s., Praha, pro kterou až do roku 2000 prováděla velkou část svých zakázek. V roce 2000 byl majoritní podíl akcií z vlastnictví společnosti METROSTAV a.s. prodán několika soukromým osobám. V roce 2004 se firma spojila s JAS s r.o. Od této doby společnost začíná budovat vlastní profil a pozici na stavebním trhu České republiky.

Základní kapitál:

40 388 000,- Kč
Počet akcií: 40 388 ks
Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1 000,- Kč

Současní členové představenstva:

Předseda představenstva: František Kubů
Místopředseda představenstva: Ing. Karel Hájek
Člen představenstva: Jiří Kos

Současní členové dozorčí rady:

Předseda dozorčí rady: Ing. Jaroslav Hruška
Člen dozorčí rady: Anna Semrádová, Tůma Josef