Naše služby:

Společnost Status stavební a.s. provádí a zajišťuje generální dodávky veškerých stavebních prací spolu se všemi příbuznými obory nutnými pro kompletní výstavbu, rekonstrukce, opravy a také

projekční práce:

 •   rodinných domů
 •   bytových domů a občanských staveb
 •   průmyslových staveb
 •   historických a památkově chráněných objektů
 •   speciálních staveb
 •   zemědělských staveb


Vedle stavebních prací naše společnost provádí a zajišťuje samostatně i přidružené stavební práce:

 •   Projektová činnost ve výstavbě
 •   Výkon zeměměřičských činností
 •   Provádění staveb a jejich odstraňování
 •   Zednictví
 •   Malířství, natěračství
 •   Izolatérství
 •   Vodoinstalatérsví, topenářství
 •   Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení
 •   Truhlářství, podlahářství
 •   Pokrývačství, tesařství
 •   Zámečnictví, nástrojařství
 •   Klempířství
 •   Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 •   Silniční motorová doprava

 

Projektové zajištění

Zajišťujeme i projektovou činnost. Pro investory jsme připraveni zpracovat kompletní projektovou dokumentaci, rozpočty a další dokumentaci potřebnou pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Struktura společnosti

Stavební akciová společnost se skládá ze tří divizí se sídlem v Humpolci, Pelhřimově a Pacově.
Správní útvar včetně technického a ekonomického oddělení má sídlo v Humpolci.
Status stavební a.s. disponuje kompletně vybavenými truhlářskými a zámečnickými dílnami včetně střediska mechanizace, dopravy a zázemí pro jednotlivá střediska HSV a PSV.

Osoby s autorizací:

Ing. Pavel Blažek, autorizovaný inženýr specialista
Ing. Jaroslav Hruška, autorizovaný inženýr specialista
Ing. Javůrek Tomáš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Ing. Kříž Miroslav, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Tůma Josef, autorizovaný technik pro pozemní stavby