Valná hromada - 19. 12. 2019

Výroční zpráva 2018-2019 - ZDE

Zpráva představenstva - ZDE


 

Valná hromada - 7. 12. 2018

Výroční zpráva 2017-2018 - ZDE

Přehled o změnách vlastního kapitálu - ZDE

 


 

1.7.2017- 30.6.2018 - Zpráva nezávislého auditora

Zpráva auditora ZDE

 


 

Opakovaná výzva

10. 4. 2017

Opakovaná výzva k předložení akcií za účelem výměny

Představenstvo obchodní společnosti STATUS stavební a.s., IČ: 46679120, se sídlem Nádražní 998, Humpolec, PSČ 396 01

opakovaně vyzývá podle ust. § 531 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník všechny akcionáře společnosti, kteří dosud neodevzdali akcie společnosti za účelem jejich přeměny na zaknihované akcie, aby v dodatečné lhůtě, nejpozději však do 10.6.2017 předložili své listinné akcie na jméno, které jsou v jejich držení emitentovi - společnosti STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 a současně při odevzdání akcií sdělili číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie evidována. Tento účet si akcionáří zřídí prostřednictvím  některého z účastníků  CDCP, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách emitenta ( www.status.cz ).

Akcionáři jsou oprávněni odevzdat akcie emitentovi ve výše uvedené lhůtě v místě sídla emitenta na adrese Nádražní 998 v Humpolci každé pracovní pondělí od 8,oo do 15,oo hodin - p. František Kubů.

V případě, že akcionář nepředloží listinné akcie na jméno k přemeně v souladu s touto výzvou nejpozději ve shora uvedené dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat v souladu s ust. § 531 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné.

 

 

                                                                                 představenstvo společnosti
                                                                                 STATUS stavební a.s.